Home

AanZet Bewind behartigt de financiële belangen van personen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn dit zelf te doen.

Wij bieden op een betrokken wijze hulp aan mensen die door ziekte, ouderdom of andere persoonlijke omstandigheden (tijdelijk) niet zelf kunnen zorgdragen voor hun persoonlijke financiën. Met de hulp van werkgevers, professionele zorgaanbieders en sociale instanties wordt getracht om een goede structuur in de financiën van de cliënt aan te brengen. AanZet Bewind is een klein bedrijf waar de lijnen kort zijn en u direct contact heeft met de bewindvoerder.


AanZet Bewind is lid van Vereniging Wettelijke Vertegenwoordigers (VeWeVe), een branchevereniging voor beschermingsbewindvoerders, curatoren en mentoren. Jaarlijks toetst de VeWeVe de kwaliteit van haar leden, die aan een uitgebreid kwaliteitsreglement dienen te voldoen.

Het lidmaatschap van VeWeVe staat voor kwaliteit én betrouwbaarheid van de bewindvoerder.


AanZet Bewind voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn door de rechtbank om tot bewindvoerder te kunnen worden benoemd. Dit wordt jaarlijks, d.m.v. een controle door een accountant, vastgesteld.


Monique van der Poel

"Ik ben enthousiast en gedreven en houd ervan om de koe bij de horens te vatten"

Bankrekeningnummer: NL 92 INGB 0006 6088 17

KvK nummer: 60922591
BTW nummer: NL001899559B98

Contact gegevens

AanZet Bewind (klik voor formulier)


Postbus 171

5830 AD  Boxmeer


Telefoonnummer: 06 22 54 60 99

Maandag t/m donderdag

van 09.00 t/m 13.00 uur


Mailadres: info@aanzetbewind.nl