Budgetcoaching/Budgetbeheer

BUDGETCOACHING/BUDGETBEHEER


Door een verandering in uw leefsituatie kunt u behoefte hebben aan tijdelijke begeleiding om uw financiële huishouding op orde te krijgen. Hoeveel inkomsten komen er eigenlijk binnen? Hoe verhouden die zich tot de uitgaven? AanZet Bewind helpt u bij het samenstellen van een overzicht en brengt deze in balans. Het waarborgen van de vaste lasten binnen het budget is de grootste prioriteit. Daarna volgen de huishoudelijke uitgaven, de reserveringsuitgaven en het vrij te besteden zakgeld. Als budgetbeheerder helpen wij om de betalingen volgens het afgesproken overzicht uit te voeren.


BUDGETCOACHING


Een eerste mogelijkheid is budgetcoaching. Hierbij helpt AanZet Bewind u bij het samenstellen van een overzicht van inkomsten en uitgaven. Ook ordenen wij samen met u de administratie, zodat u zelf een goed inzicht heeft van uw financiële plaatje. Daarnaast behoort het tot de mogelijkheden dat Aanzet Bewind voor u bekijkt waar u uw uitgaven kunt beperken en of u optimaal gebruik maakt van inkomensondersteunende maatregelen.BUDGETBEHEER


Mocht budgetcoaching niet toereikend zijn, dan zet AanZet Bewind budgetbeheer in. Dit omvat alle zaken die bij budgetcoaching horen, maar daarbij draagt AanZet Bewind er ook zorg voor dat betalingen volgens afspraak worden verricht. Zowel budgetcoaching als budgetbeheer wordt ingezet om schulden te voorkomen, maar kan ook worden ingezet als er al sprake is van schulden. Feitelijk zijn de werkzaamheden voor deze cliëntengroep gelijk aan die van bewindvoering, met dien verstande dat een budgetbeheerder minder bevoegdheden naar andere partijen heeft dan een bewindvoerder.

Monique van der Poel

"Ik ben enthousiast en gedreven en houd ervan om de koe bij de horens te vatten"

Bankrekeningnummer: NL 92 INGB 0006 6088 17

KvK nummer: 60922591
BTW nummer: NL001899559B98

Contact gegevens

AanZet Bewind (klik voor formulier)


Postbus 171

5830 AD  Boxmeer


Telefoonnummer: 06 22 54 60 99

Maandag t/m donderdag

van 09.00 t/m 13.00 uur


Mailadres: info@aanzetbewind.nl