BESCHERMINGSBEWIND

BESCHERMINGSBEWIND


Als iemand vanwege beperkingen in zijn gezondheid of door verkwisting of het hebben van problematische schulden niet in staat is om zijn financiën te beheren is dat een moeilijke situatie.


Zo probeert u bijvoorbeeld als ouder de zorg en financiën van uw kind zo goed mogelijk te regelen, maar blijft dit zo als u er niet meer bent of als uw zoon/dochter zelfstandig gaat wonen?


Of als kind probeert u de zorg en financiën van bijvoorbeeld uw dementerende ouder zo goed mogelijk te regelen, maar is de combinatie naast uw eigen gezin en/of baan vol te houden?


Beschermingsbewind kan ook uitkomst bieden in geval van problematische schulden.


Aan de rechter kan dan worden gevraagd om ons te benoemen als bewindvoerder. AanZet Bewind neemt vervolgens de verantwoordelijkheid om samen met de betrokkene zijn of haar financiële belangen zo goed mogelijk te behartigen. De taak van een bewindvoerder staat omschreven in de wet. Welke taken dit precies zijn, kunt u hier lezen. Periodiek leggen we verantwoording af over onze werkzaamheden aan u/cliënt en/of de kantonrechter.


Er zijn tal van andere situaties waarin beschermingsbewind uitkomst kan bieden, toch proberen we op basis van uw verhaal / situatie de minst zware maatregel in te zetten. In situaties dat budgetbeheer /coaching voor uw hulpvraag kan volstaan, heeft dat onze voorkeur.


Wanneer er sprake is van een tijdelijk bewind zal gedurende het traject de zelfredzaamheid worden bevorderd, zodat ook om opheffing van de onderbewindstelling aan de kantonrechter kan worden gevraagd.

Monique van der Poel

"Ik ben enthousiast en gedreven en houd ervan om de koe bij de horens te vatten"

Bankrekeningnummer: NL 92 INGB 0006 6088 17

KvK nummer: 60922591
BTW nummer: NL001899559B98

Contact gegevens

AanZet Bewind (klik voor formulier)


Postbus 171

5830 AD  Boxmeer


Telefoonnummer: 06 22 54 60 99

Maandag t/m donderdag

van 09.00 t/m 13.00 uur


Mailadres: info@aanzetbewind.nl